تصاویر صفحه زمینه مذهبی "والپیپر" *با تصاویر مینوسم*

۶ مطلب با موضوع «متنوع» ثبت شده است

تنها ترین...

۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

10


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

9

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

مســــافران واقعی

دنیا بسان پلیستـــــ

سست و شکننده

هرگز نمی توان در آن

چشم بسته قدم نهاد

                               


دیدگاهمان در دنیا

باید عمیق باشد

و الا نخواهیم توانست

راه را از چاه تشخیص دهیم

.

باید در چگونگیش تأمل داشت

...

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

نتوان جبران کرد

مادر چون مدادیست

که کوچک شدن را هر روز شاهدیم

و پدر چون خودکاریست

که خوب می نویسد

اما یکدفعه می بینیم

دیگرنمی نویسد.

                 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

از دست ندهیــــــــــــــــــد!!!

با موس روی این نوشته بکشید

ســـرکاری بـــــود

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ