این ماه ذی الحجه

پر است از عید

اما با وجود عیـــــــد الله الاکبــــــــر

دیگر اعیاد فرصت خود نمایی ندارند...

.

عید ولایت بر همگان مبارک


پیامبر صلی الله علیه و آله : عید غدیر برترین عید امت من است .

امام صادق علیه السلام: عید غدیر در بین اعیاد فطر و قربان

مثل ماه است بین ستارگان .

.

هر چه داریم از غدیر و صاحبش داریم

.

*برخی مناسبات و اعیاد ماه ذی الحجه:

9 ذی الحجه: سدّ الابواب ، روز عرفه

10 ذی الحجه: عید قربان ، ابلاغ سوره ی توبه توسط امیرمؤنان علیه السلام خطاب به مشرکان ، تأکید بر حدیث ثقلین

12 ذی الحجه: سپردن ودائع امامت به امیرمؤمنان علیه السلام

13 ذی الحجه: ملقب شدن حضرت به امیرالمؤمنین علیه السلام

14 ذی الحجه: بخشش فدک به حضرت صدیقه کبری علیها سلام

15 ذی الحجه: میلاد امام هادی علیه السلام(بنا بر قولی) و معرفی زیارت جامعه کبیره و زیارت غدیریه

17 ذی الحجه: نزول آیه محبت (96 سوره مریم)

18 ذی الحجه: عید غدیر خم ( عید الله الاکبر ) ، تأکید بر حدیث منزلت ،

آغاز حکومت ظاهری امیرمؤمنان علیه السلام پس از 25 سال خانه نشینی

21 ذی الحجه: معجزه عذاب نعمان و نزول آیه "سأل سائل"

22 ذی الحجه: مصون ماندن پیامبر صلی الله علیه و آله از توطئه هرشی

24 ذی الحجه: عید مباهله ، بخشش انگشتر در حالت رکوع و نزول آیه ولایت ،نزول مجدد آیه تطهیر و حدیث کساء

25 ذی الحجه: نزول سوره انسان " هل أتی "

و دهه آخر ذی الحجه میلاد امام کاظم علیه السلام