سلام

سلام به تمام آزادگان جهان که

بنده نام دارند

اما حرف حساب من

                  در این وبـــلاگ


خواستم کوچه ای باریک

به سمت بزرگراه حقیقت (صـــراط مســتقیم)

باز کنم

و 

دستگیره ای کوچک

برای ریسمان محکم الهی (عروة الوثــقی)

ساخته باشم

؛

چرا باریک و چرا کوچک؟!!


زیرا                  --|لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها|--             

          خداوند کسی را بیش از آنچه به او داده ، تکلیف نمی کند 

                                                                                سوره طلاق/ آیه 7

خب توانایی ما هم بیش از این نیست.
*در ضمن تمام تصاویر از حقیر میباشد*