تصاویر صفحه زمینه مذهبی "والپیپر" *با تصاویر مینوسم*

*

با نظرات خود

                 به ما فرصت بهتر بودن دهید...

۱۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

خواص خواص خواص

اگر خواص و هدفداران جامعه

در موقعیت های حساس تاریخی

از منافع دنیاییشان بگذرند

هرگز واقعه دردناک عاشورا

دوباره تکرار نخواهد شد

و مردم جگر گوشه پیامبر خود را

با آن وضع فجیع

به خاک و خون نخواهند کشید

و الا...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

مبارکـــــ...ــباد

        


         اعیاد مبارکـــــــ


۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

انتظار = ؟

افضل الاعمال انتظار الفرج = انتظار یک عمل است نه نشستن و فقط چشم براه بودن

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

دردمندان بخوانند...

از الطاف عظیم الهی نسبت به انسان وجود پیامبر و امام و پیشوای الهیست
این پیشوایان یعنی سرچشمه فیوضات و برکات الهی
اصلا وجودشان یعنی رحمت نعمت سلامتی و حیات
عده ای خودخواه که وجودشان را تمام صفات شیطانی گرفته بود
این امیران عالم را نه تنها از جایگاه حقیقیشان کنار زدند
بلکه خودشان همسرانشان فرزندانشان و زندگیشان را به خاک و خون کشیدند
بله خداوند بر ما نعمت را تمام کرد اما
عده ای که متأسفانه از گروه ما انسان ها بودند
آن را از تمام بشریت سلب کردند
و این ما انسان ها هستیم که باید آخرین اکسیر ناب را
هرچه سریع تر به پیکره ی زخمی و زمین خورده جهان بشریت
بازگردانیم

همه با هم با استمداد الهی حق مسلم زندگی را
از مستکبران جهان بازپس خواهیم گرفت

هرکس با هرچه دارد و آنچه می تواند
(با تیر نشد تیغ نشد چوب نشد سنگ  ***  با هرچه بدستم برسد آمده ام جنگ)
(((این جواب تمام بدبختی ها و مشکلاتیست که تمام دنیا را فراگرفته)))
(((ازماست که برماست
    عده ای هرچه خواستند کردند
         و عده ای فقط نگاه کردند و سکوت و بی بصیرتی
                                         و مسیر تاریخ عوض شد...)))

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

خوش بحالت...


۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

تنها ترین...

۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

18


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

سال جدید


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

20

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

19

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

17


۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

اقتصاد مقاومتی

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

اقتصاد مقاومتی


۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

14


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

13

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

12


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

11


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

10


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

9

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

8


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

7


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

6


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

5

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

4


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

3

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

2


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

1

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

الّهمــــ..

                       

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

کمال واقعى

کمال واقعى: فهم و دریافت دین است، و صبر و پایدارى در برابر بلا و گرفتارى، و ارزیابى مخارج زندگى.

تحف العقول

۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

علم و بردباری

امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نیکوتر از آمیختگى حلم و بردبارى با علم و دانش نیست.

                                                                            تحف العقول

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ