وقتی ایشان (مقام معظم رهبری)

برای رهبری انتخاب شدند

عده ای به آیت الله بهجت گفتند:

آقای خامنه ای جوان است برای رهبر شدن!

آیت الله بهجت در جواب آن عده فرمودند:

همان یکبار که گفتندحضرت علی علیه السلام جوان است

و ایشان را از خلافت منع کردند

برای هفت پشتمان کافیستـــــ....

        

                               
    

پی نوشت:

نقل قولی مربوط به سال 1368 ، پس از رحلت امام خمینی