تصاویر صفحه زمینه مذهبی "والپیپر" *با تصاویر مینوسم*

۲۲ مطلب با موضوع «آل اللــــــــه» ثبت شده است

خواص خواص خواص

اگر خواص و هدفداران جامعه

در موقعیت های حساس تاریخی

از منافع دنیاییشان بگذرند

هرگز واقعه دردناک عاشورا

دوباره تکرار نخواهد شد

و مردم جگر گوشه پیامبر خود را

با آن وضع فجیع

به خاک و خون نخواهند کشید

و الا...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

مبارکـــــ...ــباد

        


         اعیاد مبارکـــــــ


۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

18


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

20

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

17


۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

13

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

12


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

11


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

7


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ

5

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مـ ـحـمـد مـهدـ یـــ