از الطاف عظیم الهی نسبت به انسان وجود پیامبر و امام و پیشوای الهیست
این پیشوایان یعنی سرچشمه فیوضات و برکات الهی
اصلا وجودشان یعنی رحمت نعمت سلامتی و حیات
عده ای خودخواه که وجودشان را تمام صفات شیطانی گرفته بود
این امیران عالم را نه تنها از جایگاه حقیقیشان کنار زدند
بلکه خودشان همسرانشان فرزندانشان و زندگیشان را به خاک و خون کشیدند
بله خداوند بر ما نعمت را تمام کرد اما
عده ای که متأسفانه از گروه ما انسان ها بودند
آن را از تمام بشریت سلب کردند
و این ما انسان ها هستیم که باید آخرین اکسیر ناب را
هرچه سریع تر به پیکره ی زخمی و زمین خورده جهان بشریت
بازگردانیم

همه با هم با استمداد الهی حق مسلم زندگی را
از مستکبران جهان بازپس خواهیم گرفت

هرکس با هرچه دارد و آنچه می تواند
(با تیر نشد تیغ نشد چوب نشد سنگ  ***  با هرچه بدستم برسد آمده ام جنگ)
(((این جواب تمام بدبختی ها و مشکلاتیست که تمام دنیا را فراگرفته)))
(((ازماست که برماست
    عده ای هرچه خواستند کردند
         و عده ای فقط نگاه کردند و سکوت و بی بصیرتی
                                         و مسیر تاریخ عوض شد...)))