میلاد حضرت علی بن موسی الرضا و حضرت فاطمه معصومه

    و حضرت احمد بن موسی (شاهچراغ) علیهما السلام

            بر تمام محبین و شیعیان ایشان مبارکــــــــ