در خیابان به من گفت:

در این گرمای تابستان زیر چادر آب پز نمیشی؟

و بعد انگار کسی در گوشم گفت:

«...قل نار جهنم أشد حرّاً» توبه/81

بگو که آتش جهنم بسیار سوزان تر است


برگرفته از وبلاگwww.ccfs.blogfa.com