جنگ بر روی چادر

آغازش کربلا بود

دشمن می خواهد

چادر از سر

زنان حسینی بردارد…

اولین هسته مقاومت تشکیل می شود

به فرماندهی

زینب . . . 


نقل قول از وب chadoriha.ir