یه وقتایی درباره خودم و مشکلاتم فکر می کردم

و ناراحت بودم

که یدفعه یاد کلام

آیتـــ الله بهجت افتادم

که به ایشان گفته بودند

چرا برای شفای درد پای خودتان دعا نمی کنید

ایشان در جواب فرموده بودند


:

من تازه به این درد عادت کرده ام

چرا دعا کنم که بعد از شفا

درد تازه ای پیدا کنم

.

(مگر ممکنه مومن در دنیا که زندان مومنه بدون درد و غصه باشه؟!!

دنیا مال اهلشه و بهشت هم برای اهلش

آره عزیزان ما از دنیا نباید بیشتر از خودش انتظار داشته باشیم

اینجا بهشت نیستااا .)