دو نور الهی یکی شدند     (نور نبوت و نور امامت)

و شدن --| نور علی نور |--

وقتی که سیده زنان عالم

با امیر ِمؤمنان وصلت کردند

.

   
           

اینگونه است که حسن می شود حسن،

حسین ،حسین می شود و بدین ترتیب

یازده نور الهی از این خورشید تابناک

پرتو می افکنند و راه را بر جهانیان روشن می کنند...

.

حقیقتا نسل این دو پیشوا با برکت ترین و نورانی ترین نسل هاست.


سالروز ازدواج

مولای متقیان امیرمومنان

و سیده زنان عالم فاطمه زهراء

علیهما السلام

بر تمام مسلمین و محبین ایشان

مخصوصا امام زمان مبارکـــــــــــــ باد.