ماه ذی الحجه آمد و یک دنیا خاطره

آمد نماز های شیرین ِ و وا عدنا

که ثوابش با حج مقبول حاجیان ان شاء الله مساویه

*

و آمد عید الله الاکبر (هجدهم این ماه عید عظیم غدیرخم)

و اتمام نعمت و بعثت و حجت بر آدمیان

و برشما   مسلمین  بادا مبارکـــــــــــــــــــ

.

پ.ن: التماس دعا