قال رســول الله صلى الله علیه و آله و سلم:

(من ردته الطَیرَة من حاجة فقد أشرک)


قالوا: یا رسول الله ما کفارة ذلک؟

قال (أن یقول أحدهم اللهم لا خیر إلا خیرک ولا طیر إلا طیرک ولا إله غیرک)

                                           

                                   ***

(هر کس فال بد زدن او را از حاجتش باز دارد قطعا مشرک شده)


و کفاره اش این است که بگوید:

(خداوندا خیری جز از جانب تو

و فال و قضائی جز فال تو

و پروردگاری غیر از تو نیست).*باید نحوست ها را با توکل و توسل از بین برد

نه با آنها زندگی کرد

و با این کار امورات واجب زندگی را لنگ کرد

که این عین شرک به خدا و قدرت و مقدراتش می باشد.

(این است سیره ی نبوی و ائمه علیهم السلام)