نبی اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلّم :


حفّت الجنة بالمکارة و حفّت النار بالشهوات.                         نهج البلاغه / خ 176


حقیقتاً بهشت با سختی ها و نا خوشایندی ها

پوشیده شده و بوجود آمده

و جهنم با شهوت ها و هوس ها.